A-Zet Real realitná kancelária
A-Zet Real realitná kancelária
Vyhľadávanie

V ponuke je 12 nehnuteľností.

Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

 

Záverečný termín na podávanie daňových priznaní k dani z nehnuteľnosti sa blíži. Už tradične je ním 31. január. Tento dátum sa ale netýka každého, kto disponuje nejakou nehnuteľnosťou. Povinnosť podať daňové priznanie tohto typu vzniká iba istej skupine daňovníkov.

 

Majiteľ, ktorý nadobudol novú nehnuteľnosť – Povinnosť podať daňové priznanie vzniká všetkým, ktorí počas predošlého roka nadobudli novú nehnuteľnosť, bez ohľadu na to, koľko nehnuteľností vlastnili predtým.  

 

Dedič, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dedením – K daňovníkom povinným podať daňové priznanie patria aj dediči. V takomto prípade sa však s daňovým priznaním nečaká do januára. Podať sa musí do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká 1. deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, kedy sa dedič stal majiteľom nehnuteľnosti.

 

Majiteľ, ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou – Podobným prípadom ako dedenie je aj získanie nehnuteľnosti dražbou. Aj vtedy sa daňové priznanie podáva už do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

 

Majiteľ, ktorý pozmenil výmeru nehnuteľnosti – Dôvodom na podanie daňového priznania je aj každá zmena výmery danej nehnuteľnosti. Týka sa to hlavne daňovníkov, ktorí pristúpili k prístavbe alebo iným úpravám meniacim plochu, či už plochu stavby alebo pozemku.

 

Užívateľ, nájomca, ktorý si prenajal pozemok – V prípade pozemkov nevzniká povinnosť podať priznanie len pri kúpe alebo úprave ich výmery. Splniť ju musia aj tí, ktorí si pozemok prenajali alebo ho dostali do užívania.

 

Správca, ktorý dostal nehnuteľnosť do správy – Správcovia bytov, domov či budov, ktorí boli poverení ich správou v minulom roku, sú takisto povinní priznať túto skutočnosť.

 

Bývalý vlastník, ktorý sa zbavil nehnuteľnosti – Daňové priznanie sa podáva aj v prípade predaja nehnuteľnosti. Práve jeho podaním bude správca dane vedieť, že v budúcnosti už za danú nehnuteľnosť nemá daňovníkovi nič vyrubiť.

 

Správca, ktorý prestal spravovať nehnuteľnosť – Rovnaký prípad nastáva aj u bývalých správcov, ktorí vlani prestali zdaňovanú nehnuteľnosť spravovať.

 

Ako to je pri nadobudnutí a predaji nehnuteľnosti v jednom roku

 

Tieto situácie nie sú ničím výnimočným. Daňovníkovi však neukladajú povinnosť podávať daňové priznanie. Za istých okolností to ale platiť nemusí, čo závisí od dátumov, kedy bola nehnuteľnosť nadobudnutá, resp. predaná.

 

Rozhodujúcim je deň nadobudnutia alebo predaja nehnuteľnosti

 

Tento dátum hrá kľúčovú úlohu pri každom z prípadov vedúcich k vzniku povinnosti podať daňové priznanie. Mätúcim môže byť najmä 1. január, ktorý je stále rátaný do zdaňovacieho obdobia za predošlý rok. Na rozdiel od daňového priznania k dani z príjmu beží zdaňovacie obdobie k dani z nehnuteľnosti od 2. januára predošlého roka až do 1. januára v roku, kedy je daňové priznanie podávané, napr. od 2. januára 2019 do 1. januára 2020.

 

Tí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, no nenadobudli ju v roku 2019 ani počas minulého roka nijak nezasahovali do jej stavu a výmery, sú od podávania daňového priznania oslobodení. Správca dane, teda mesto alebo obec, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, im konkrétnu daň vyrubí na základe dávnejšie podaného daňového priznania.

 

Text: Róbert Bosák

Zdroj :topreality.sk

Novinky a aktuality
Druhá novinka Budúci rok /2020/ zaplatíte v mestách vyššie dane z nehnuteľností, pozrite sa, o koľko sa zvýšia...
Prvá novinka Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti   Záverečný termín na...
V krátkosti o nás

Od roku 2008 sa naša firma venuje oblasti inžinieringu a realít. Od roku 2008 ako firma A-Zet Inžiniering, kde hlavnou činnosťou bol inžiniering, komunikácia so stavebnými úradmi, pozemkovým úradom a katastrom , vyhotovovanie projektov drobných stavieb a dopravných stavieb, 3D vizualizácii, ako aj oblasť realít. Od februára 2019 sa firma A-Zet Inžiniering premenovala na A-Zet Real a hlavnou činnosťou sa stali reality. Špecializujeme sa na predaj a prenájom novostavieb, rodinných domov, bytov ako aj pozemkov, a po predchádzajúcich skúsenostiach v stavebnej oblasti, naďalej aj inžinieringu.

 

Eva Končeková
riaditeľ